Dagar lång studie
0 +
Njurfunktionen förbättrades
0 %
Utebliven viktuppgång
0 %
Dagar lång studie
0 +
Njurfunktionen förbättrades
0 %
Utebliven viktuppgång
0 %

Vår tids stora hälsoutmaningar

Vår tids stora hälsoutmaningar är fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar till följd av dålig västerländsk kost (ultraprocessad mat) och för lite motion.

Våra resultat är långt över förväntan

Forskare på KI i Stockholm har tagit fram en ny djurmodell för att studera hur västerländsk skräpmat påverkar organ som till exempel hjärta, blodkärl och njurar. Det man ser är att djuren till följd av denna typ av kost utvecklar allvarliga skador på njurar, hjärta och blodkärl.

De utvecklar även fetma och diabetes typ 2.

Vi genomförde en 3 månader lång studie

Förra året genomförde Bioconcept AB en 3 månader lång studie på en sådan djurmodell för att se om Flexovital+Rödbeta kunde ge något skydd mot organskadorna som uppkommer till följd av kosten. Resultaten var långt över förväntan eftersom man såg, skyddande effekter på hjärta, blodkärl och njurar (njurfunktionen förbättrades med 75% jämfört med dem som inte fick Flexovital). Man kunde även se en utebliven viktuppgång (22%).

Ny studie redan i höst

Resultaten har presenterats på ett par kongresser under året som exempelvis på Gordon Conference 2023 och nu på ERA Congress i Stockholm 2024. Resultaten kommer även att publiceras i en vetenskaplig artikel efter sommaren 2024. Bioconcept AB har planerat in en större uppföljande studie på KI efter sommaren och senare i höst är planen att göra en human studie. PRESSMEDDELANDE KOMMER 27 MAJ 2024

Utdrag ur det vi presenterat av vår studie på Gordon Conference och ERA Congress.

Beställ Flexovital

Vill du testa Flexovital som vi gjort dessa studier på? Nu får du 50% rabatt och fri frakt. Beställ idag!

Rulla till toppen